Misiunea noastră

LANDA MULTITEHNIC COMPANY isi propune furnizarea de produse si servicii pentru  laboratoarele de analiză, testari si incercări  a materialelor precum: polimeri,elastomeri(materie prima,cauciuc vulcanizat),materiale metalice si nemetalice,hartie,carton cat si a produselor rezultate in urma prelucrării acestora.

Produsele si serviciile noastre se adresează in egală masură laboratoarelor pentru analiză si testare din cadrul: unitătilor productive, a universitătilor si institutelor de cercetare.

Tinand cont de actualele cerinte referitoare la calitate, ca parte componentă a sistemelor integrate de management al calitătii, LANDA MULTITEHNIC-COMPANY oferă servicii de consultantă in vederea crearii, implementării de sisteme de management in conformitate cu standardele ISO 9001-2008 si ISO 17025, cu precădere pentru laboratoarele de analize, testări de produse si etalonări aparatură de măsură si control.

"Noi redefinim calitatea"

Prin aceasta, noi intelegem costurile calitătii generate de obiectivele proceselor de masura si control, pe care trebuie să le suporte beneficiarii nostri.

Dorim nu numai să le oferim produse si servicii, dar si impreună cu ei sa conlucrăm la găsirea unor solutii adecvate care să genereze produse de calitate cu costuri cat mai scăzute.

Urmărim in continuu gradul de satisfactie al beneficiarilor nostri si actionăm in permanentă la imbunătătirea si cresterea acestuia.